Show simple item record

dc.contributor.authorÇolak, Çağrı
dc.date.accessioned2022-04-17T14:55:19Z
dc.date.available2022-04-17T14:55:19Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.citationÇolak, Çağrı (2022), “Habis Sorunlarla Mücadelede Kent Konseylerinin Rolü: Akçaabat Kent Konseyi Örneği”, III. Kent Konseyleri Sempozyumu (Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma), Balıkesir, TÜRKIYE, 18-21 Kasım 2021, 325-336.tr_TR
dc.identifier.urihttp://acikerisim.trabzon.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12598/497
dc.description.abstractBu çalışmada habis sorunların kentsel yansımalarıyla mücadelede kent konseylerinin hangi işlevleri yüklenebildiği veya yüklenemediğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Akçaabat Kent Konseyi (AKK) örneğinden hareketle söz konusu amaca yönelinen çalışmanın veri elde etme yöntemi, AKK başkanıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeye dayanmaktadır. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle kategorize edilip değerlendirilmekte ve böylelikle bulgulara ulaşılmaktadır. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak, terminolojik açıdan habis sorun tipolojisine değinilmekte ve onu uysal (tame) ve karmaşık (complex) sorun tipolojilerinden ayıran dikkat çekici özellikler üzerine odaklanılmaktadır. Ardından kentsel mekanları kuşatan habis sorunlardan yedi tanesi (küresel iklim değişikliği, uluslararası göç, yoksulluk, demografik değişimler, doğal afetler, çevre sorunları ve salgınlar) sıralanmakta ve bunların kentin kırılganlık düzeyini artırıcı potansiyel etkileri açıklanmaktadır. Son olarak ise araştırmanın örneklemini oluşturan AKK'nin tarihsel gelişimine yer verildikten sonra bu örnek üzerinden incelenerek elde edilen bulgular yorumlanmaktadır. Özellikle trafikle ilişkili çevre sorunları bağlamında kent konseyinin bir danışma ve istişare kurumundan çok baskı grubu gibi çalışması ve kentin kıyı bölgesi üzerinde yapılacak uluslararası yol çalışmasına direnip güney çevre yolu seçeneğinde ısrarcı olması, çalışmada ulaşılan en ilgi çekici bulgular arasındadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherIII. Kent Konseyleri Sempozyumu (Geleceğin Kentlerinde İşbirliği ve Dayanışma)tr_TR
dc.subjectKenttr_TR
dc.subjectKent Konseyleritr_TR
dc.subjectHabis Sorunlartr_TR
dc.titleHabis Sorunlarla Mücadelede Kent Konseylerinin Rolü: Akçaabat Kent Konseyi Örneğitr_TR
dc.typePresentationtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record