Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükkazaz Öztürk, Emine
dc.date.accessioned2020-06-25T10:39:43Z
dc.date.available2020-06-25T10:39:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://acikerisim.trabzon.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12598/480
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; çocuğun çevresi ile iletişime girdiği ilk zamanlarında ve eğitimi sürecinde sanat eğitiminin gelişimine nasıl bir katkısı olduğunu araştırmak. Bu çalışmaya sanatın tanımından yola çıkarak bilimsel çalışmalar, bilim adamı, ünlü düşünür, yazar ve okul öncesinde çalışan öğretmenlerden bu konu hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın alt başlıklarına cevap verecek şekilde irdelenmiş ve çözüm öneriler sunulmuştur. Araştırma sonucunda sanat eğitiminin çocuk gelişiminde ve eğitim sürecinde çocuğa olan katkıları ile ilgili yorumlar getirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacı ile doküman inceleme yöntemi uygulandı. İncelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi veren belgelerin analiz edilmesi ile veriler elde edilmiştir. Konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar, ünlü düşünürlerin konu ile ilgili yazıları, okul öncesi öğretmenleri ve öğrencileri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin, bilimsel analiz ve araştırmacının yorumları kullanılarak analizi yapıldı. Araştırmada okul öncesi eğitimin önemine ve sanat eğitiminin bu döneme etkileri izah edilmeye çalışılmıştır. Okul öncesi dönemde ve daha sonraki eğitim dönemindeki süreçte alınan sanat eğitiminin bireyin kişilik gelişimi ile ilişkisi irdelenmiştir. Ayrıca ulaşılabildiği ölçüde konu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların süreçleri ve sonuçlarının araştırmaya katkılarına yer verilmiştir. Sanat eğitimi ile çocuğun gelişim sürecindeki katkılarının tespitine çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, sanat eğitiminin okul öncesi çocuk gelişimine katkı sağlayacağı görülmüştür. Sanat eğitiminin çocuğun gelişiminde ileriki dönem kişilik gelişiminde ve eğitim hayatında kendini çevresine anlatabilmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Sanat eğitiminin planlı ve etkili bir şekilde verilmesinin sonuçları tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler belirtilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherLisansüstü Eğitim Enstitüsü (Güzel Sanatlar Eğitimi)tr_TR
dc.subjectSanat Eğitimi, Okul Öncesi Sanat Eğitimi, Çocuk Gelişiminde Sanat Eğitimitr_TR
dc.titleOkul Öncesi Çocuk Gelişiminde Sanat Eğitiminin Yeri ve Önemitr_TR
dc.title.alternativeThe importance of art education in preschool child developmenttr_TR
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record