Açık Erişim Sistemi, Trabzon Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Select a community to browse its collections.

Enstitüler [217]
Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu [75]
 • Mülki İdarenin Geleceği 

  Çolak, Çağrı (Nobel Yayıncılık, 2022-12)
  Türkiye’de modern anlamda mülki idarenin yüz elli yıllık bir geçmişi bulunmakta ve mevcut durum büyük oranda söz konusu geçmişi yansıtmaktadır. Mevcut mülki idare taksimatında belirlenen il ve ilçe sınırlarının hatırı ...
 • İç Güvenlik Politikası 

  Çolak, Çağrı (Nobel Yayıncılık, 2022-12)
 • Harold Lasswell 

  Çolak, Çağrı (Nobel Yayıncılık, 2022-12)
 • Minimal Devlet 

  Çolak, Çağrı (Nobel Yayıncılık, 2022-12)
 • Bakan 

  Çolak, Çağrı (Nobel Yayıncılık, 2022-12)

View more