Açık Erişim Sistemi, Trabzon Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Select a community to browse its collections.

Enstitüler [217]
Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu [65]

View more